Quà đặc sản

Quà đặc sản

Quà và đặc sản nổi tiếng Sapa

Thời tiết SaPa: Thứ 7, 13 đến 20 oC. Hiện tại 17oC, Hơi Có Mây.thoi tiet sapa