Quà đặc sản

Quà đặc sản

Quà và đặc sản nổi tiếng Sapa

Thời tiết SaPa: Thứ 6, 6 đến 12 oC. Hiện tại 11oC, Mưa Rào Nhẹ.thoi tiet sapa