Chụp ảnh

Chụp ảnh

Những địa điểm bạn không thể bỏ qua khi đến SaPa

Thời tiết SaPa: Thứ 5, 6 đến 10 oC. Hiện tại 10oC, Trời Ðẹp.thoi tiet sapa