Quà đặc sản

Quà đặc sản

Quà và đặc sản nổi tiếng Sapa

Thời tiết SaPa: Chủ nhật, 9 đến 18 oC. Hiện tại 15oC, Mưa Rào Nhẹ.thoi tiet sapa